W zależności od specyfikacji kierunku, będziesz doświadczał/ła różnych działań studyjnych poza murami uczelni.

Tu studenci Animacji Kultury – fotka pamiątkowa po zajęciach studyjnych w Filharmonii im. M. Karłowicza