Organizowany od pięciu lat przez studentów Instytutu Pedagogiki projekt „Wczoraj, jutro, dziś potrzebny jest pluszowy miś” wspierający finansowo Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szczecinie.