Możesz zdobywać doświadczenie angażując się w liczne działania poza obowiązkowym tokiem nauczania. Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment” w trakcie przeglądu Kół Naukowych US, 2018 r.