Co roku organizowane są w Instytucie liczne seminaria rozwijające wiedzę teoretyczną oraz umiejętności dydaktyczne studentów. Jednym z nich jest cykl Pedagogów Spotkania ze Sztuką, co roku poświęcony innemu wielkiemu twórcy kultury.  W roku akademickim 2017/2018 cykle ten poświęcony został Stanisławowi Wyspiańskiemu, w 111 rocznicę jego śmierci. Wydarzeniu towarzyszył spektakl przygotowany przez studentów 3 roku Pedagogiki (profil praktyczny), specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.