Instytut Pedagogiki

Geneza Instytutu Pedagogiki ma swój początek wraz z powstaniem w 1968 roku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie. Uczelnia była Filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i posiadała 4 wydziały: Humanistyczny, Matematyczno- Przyrodniczy, Nauczania Początkowego i Wychowania Fizycznego. Organizatorem i dziekanem Wydziału Nauczania Początkowego był doc. dr hab. Bolesław Sadaj (w latach 1968- 1973). W ramach wydziału powołano 4 zakłady: Pedagogiki (kier. doc. dr hab. B. Sadaj), Psychologii ( kier. doc. dr Kazimierz Suszek), Metodyki Nauczania Początkowego (kier. dr Janina Parafiniuk-Soińska), Wychowania Muzycznego (kier. mgr Krystyna Masojć). Na wydziale kształciło się 198 studentów, studia ukończyło 91 osób. W 1973 roku Wyższa Szkoła Nauczycielska została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która posiadała 4 wydziały: Humanistyczny, Pedagogiczny, Matematyczno-Przyrodniczy i Wychowania Fizycznego.

W 1985 roku powstał Uniwersytet Szczeciński i w ramach Wydziału Humanistycznego rozpoczął działalność Instytut Pedagogiki i Psychologii. Pierwszym dyrektorem Instytutu była doc. dr hab. J. Parafiniuk- Soińska (do 1989 roku). Kolejno funkcję dyrektora Instytutu pełnili: prof. dr hab. K. Jaskot (lata 1989- 1990), prof. dr hab. F. Bereźnicki (lata 1990- 2000), prof. dr hab. Kazimierz Wenta (lata 2000- 2002), dr hab. prof. US Włodzimierz Krysiak ( lata 2002- 2009), dr hab. prof. US Teresa Żółkowska (od 2009 roku).

GOTOWY/A NA STUDIA PEDAGOGICZNE