Zapisz się już teraz

Opis kierunku

Praca socjalna to kierunek dla ludzi z pasją pomagania innym. Pozwala poznać drugiego człowieka, jego potrzeby i tkwiący w nim potencjał. Uczy, jak profesjonalnie, a zatem skutecznie, wspierać rozwój jednostki. Co roku absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych na terenie całego województwa. Nasi absolwenci to ludzie z wizją i misją dokonywania pozytywnych zmian społecznych.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:

 • identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
 • dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
 • stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
 • opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy spo­łecznej,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych, – domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
 • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • ośrodkach wsparcia,
 • placówkach dla osób bezdomnych, alkoholików, narkomanów,
 • zakładach karnych,
 • ośrodkach dla uchodźców.

Dodatkowe informacje

Brak.

Kryteria klasyfikacji

przedmioty maturalne

Grupa I

język polski

Grupa II

język obcy nowożytny: dowolny

Grupa III

przedmiot dowolny

Sprawdź inne kierunki studiów w IP