Zapisz się już teraz

Opis kierunku

Studia na kierunku pedagogika specjalna stanowią wyjątkową ofertę na terenie naszego miasta, oferowane są bowiem tylko na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończenie studiów na tym kierunku to przepustka nie tylko do pracy w specjalistycznych placówkach, ale także przygotowanie do indywidualnej pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym.

Specjalności:

  • logopedia szkolna i pedagogika wczesnej edukacji,
  • edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych i pedagogika wczesnej edukacji.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:

  • komunikacji społecznej,
  • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
  • doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują jako:

  • nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach specjalnych, szko­łach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych,
  • wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
  • nauczyciele-logopedzi,
  • nauczyciele wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Dodatkowe informacje

W przygotowaniu…

Kryteria klasyfikacji

przedmioty maturalne

Grupa I

język polski

Grupa II

język obcy nowożytny: dowolny

Grupa III

przedmiot dowolny

Sprawdź inne kierunki studiów w IP