Zapisz się już teraz

Opis kierunku

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Poszczególne specjalności nadają kwalifikacje zawodowe.

Specjalności:

 

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:

  • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
  • wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania,
  • tworzenia własnego warsztatu metodycznego,
  • refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Kariera i praca

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika oznacza uzyskanie kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy jako nauczyciel w różnych formach wychowania przedszkolnego i klasach początkowych w szkołach podstawowych.

Dodatkowe informacje

Studia na kierunku pedagogika to praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji nauczycielskich.

Kryteria klasyfikacji

przedmioty maturalne

Grupa I

język polski

Grupa II

język obcy nowożytny: dowolny

Grupa III

przedmiot dowolny

Sprawdź inne kierunki studiów w IP