Zapisz się już teraz

Opis kierunku

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Specjalności:

 • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna,
 • pedagogika szkolna z elementami socjoterapii.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:

 • umiejętności komunikacji społecznej,
 • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
 • wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie praktycznego działania,
 • tworzyć własny warsztat metodyczny.

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:

 • domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • aresztach śledczych i zakładach karnych.

Dodatkowe informacje

Studia gwarantują przygotowanie pedagogiczne każdemu absolwentowi oraz możliwość pracy w różnych sektorach: oświaty, wychowania, edukacji i więziennictwa.

Kryteria klasyfikacji

przedmioty maturalne

Grupa I

język polski

Grupa II

język obcy nowożytny: dowolny

Grupa III

przedmiot dowolny

Sprawdź inne kierunki studiów w IP